کتابخانه دانشکده پیراپزشکی- اخبار و تازه ها
ساعات کار کتابخانه پیراپزشکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۹/۲/۲۲ | 

کتابخانه پیراپزشکی تا اطلاع ثانوی از ساعت 8 الی 14 جهت تسویه حساب و پاسخگویی به مراجعان باز است.
نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه دانشکده پیراپزشکی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=417.39113.101163.fa
برگشت به اصل مطلب