دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

تازه های کتابهای فارسی 98

 | تاریخ ارسال: 1398/7/20 | 
ردیف عنوان نویسنده  ناشر تاریخ رده 
1 بوشبرگ مبانی فیزیکی تصویر برداری پزشکی  بوشبرگ اطمینان 1395 WN200
2 اصول و روشهای نگهداری مواد غذایی مهیمنی حیدری  1398 WA695
3 اصول ژنتیک پزشکی امری  پیتر دی  حیدری  1396 QZ50
4 آناتومی عمومی برای دانشجویان پیراپزشکی  دارابی  حیدری 1397 QS4
5 مدیریت آزمایشگاه بالینی هنری دیویدسون مک فرسون  حیدری 1397 QY25
6 داروهای ژنریک ایران به انضمام داروهای وارداتی و هلال احمر حیدری حیدری 1395 QV4
7 میکروب شناسی پزشکی هنری دیویدسون مک فرسون  حیدری  1395 QW4
8 اصول مراقبت ویژه دربیهوشی رستاک جامعه نگر  1395 WO200
9 اپیدمیولوژی جامع در علوم بهداشتی خراسانی جامعه نگر  1393 WA105
10 دستنامه داروشناسی برای تکنولوژیست جراحی فیکس جامعه نگر  1391 QV39
11 میکروب شناسی تشخیصی اصول تشخیص عفونت در ارگانهای مختلف بدن فروهش آبادیس طب  1397 QW25
12 فیزیولوژی میکروارگانیسم ها مادیگان  حیدری 1396 QW4
13 اصول کشت سلول و روشهای رفع آلودگی مسیبی ونوس 1396 QS525
14 داروشناسی به شیوه جدول فرزان  دانشگاه ایران 1398 QV39
15 اصول و روشهای اداره درد به شیوه جدول  مرادخانی هدف 1398 WL704
16 دستنامه هوشبری صدیق معروفی اندیشه رفیع 1397 WO231

دفعات مشاهده: 306 بار   |   دفعات چاپ: 62 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

تازه های کتابهای لاتین سال 98

 | تاریخ ارسال: 1398/3/11 | 
year Publisher Author Title
QY185 2018 Elsevier Nagelhout Graff"s textbook of Urinanalysis and Body Fluids  1
QW525 2018 Elsevier Mary Louise Turgeon Immunology & serology  in laboratory medicine 2
WY161 2019 Elsevier Jane C.Rothrock Alexander's Care of The Patient in Surgery 3
WY49 2017 Elsevier Debra L.Wiegand AACN Procedure Manual for high Acuity, Progressive, and Critical Care 4
WH18.2 2017 Cambridge Univesity Amer Wahed Hematopathology and Coagulation  5
QY25 2016 Elsevier Mary Louise Turgeon Linn'& Ringsrud's Clinical Laboratory 6
WH120 2016 Elsevier Elaine M . keohane Rodak's Hematology 7
QY25 2018 Wolters Kluwer Fischbach Fischbach's Manual Laboratory and Diagnostic 8
QY400 2017 Elsevier Maheshwari Clinical Pathology, Hematology and Blood Banking 9
WO231 2018
Elsevier/Saunders
Fleisher Essence of anesthesia practice 10
WO200 2018 Elsevier Nagethout Nurse Anesthesia 11
WO231 2018 Elsevier  Fleisher Essence of Anesthesia Practice 12
WH17 2019 Wiley  Hoffbrand Color Atlas of Clinical Hematology  13
WH525 2017 CRC Press  Gorczyca Flow cytometry in Neoplastic Hematology 14
WH 27 2018 Springer Gluckman Establishing A Hematopoietic Stem Cell Transplantation Unit 15
WB356 2017 Wiley Mc Cullough Transfusion Medicine 16

دفعات مشاهده: 430 بار   |   دفعات چاپ: 98 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر