پیام خود را بنویسید
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


img_yw_news
شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸

راه‌اندازی بخش “میز مرجع مجازی” در کتابخانه مرکزی

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۶ آبان ۱۳۹۸

قابل توجه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸

راهنمای عضویت در کتابخانه

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸

کتابهای تازه فارسی و لاتین

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸

نتایج رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

اعلام نسخه اولیه نتایج رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور د ر ویرایش ماه جولای 2019 نظام رتبه بندی جهانی  ..

ادامه...
قوانین و مقررات امانت

مراجعان میتوانند مطابق با شرایط زیر کتاب دریافت کنند.
    اعضای هیئت علمی  3 جلد  به مدت 30 روز
    دانشجویان کارشناسی ارشدو دکترا  4 جلد  به مدت 15 روز
    دانشجویان کارشناسی  3جلد  به مدت 10 روز
   پرسنل و کارشناسان دانشکده   3 جلد  به مدت 10 روز


* تاخیر هر جلد کتاب برای دانشجویان مقاطع مختلف ،اعضای هیئت علمی و کارکنان روزانه مبلغ5000ریال است. سقف مجاز بدهی در نرم افزار کتابخانه 100،000ریال تعیین شده است .اعضایی که بدهی آنان از سقف مجاز عبور کند به صورت خودکار توسط نرم افزار تعلیق خواهند شد.استفاده مجدد  از خدمات امانت منوط به پرداخت بدهی است چنانچه مجموع به مبلغ 500،000 ریال رسید عضویت فردمسدود می شود و امانت گیرنده به مدت یک نیمسال تحصیلی از عضویت کتابخانه محروم خواهد شد و در صورت تکرار عضویت فرد باطل می شود .*   در قبال منابع امانت گرفته شده، تنها شخص امانت گیرنده پاسخگو بوده و موظف است منابع امانی را با دقت بررسی کرده و در صورت مشاهده هرگونه عیب و   نقص، بلافاصله مراتب را به مسئول میز امانت اطلاع دهد. در غیر اینصورت ملزم به پرداخت خسارت تعیین شده از طرف کتابخانه می باشد.

*   مدت‌ امانت‌ كتاب هاي‌ پرمراجعه‌ بنابه‌ تشخيص‌ سرپرست‌ بخش‌ امانت‌ و طبق‌ خط‌ مشي‌ جاري‌ هر كتابخانه‌ ممكن‌ است ‌تقليل‌ يابد.

*   کتاب های پر مراجعه و یا تک نسخه ای بنا به تشخیص سرپرست بخش امانت ممکن است در قفسه های رزرو قرار گیرد و فقط در تالار کتابخانه از آن استفاده شود.

*   تمديد  امانت‌ كتاب‌، در صورتي‌كه‌ متقاضي‌ ديگري‌ نداشته‌ باشد، با مراجعه‌ شخص‌ امانت‌گيرنده‌ و ارائه‌ كتاب‌، یا از طریق تلفن، طبق‌مقررات‌  فقط برای یک باربلامانع‌ است‌.
  • *  در صورتي‌ كه‌ كتاب‌ به‌ امانت‌ گرفته‌ شده‌ مفقود و يا آسیب دیده باشد ، بايد عين‌ كتاب‌ يا آخرين‌ چاپ‌ آن‌ حداكثر در طول‌ يك‌ ماه‌، تهيه‌ و تحويل‌ كتابخانه‌ شود. در صورتي‌ كه‌ كتاب‌ ناياب‌ باشد و بهر دليل‌امكان‌ تهيه‌ آن‌ وجود نداشته‌ باشد امانت‌گيرنده‌ موظف‌ به‌ جبران‌ خسارت‌  مي‌باشدوتا اتمام‌ اقدامات‌ ياد شده‌، خدمات‌ امانت‌ به‌ متقاضي‌ ارائه‌ نمي‌شود.
 
تسويه‌ حساب‌
 
تمامی گروههای زیر پس از تحویل کتاب به واحد مربوطه ، نسبت به تسویه حساب با کتابخانه مبداء و کتابخانه مرکزی اقدام نمایند.

گروه‌ اول:‌ اعضای هيأت‌ علمي‌ در صورت انتقال، بازنشستگی یا بازخريد.

گروه‌ دوم:‌ دانشجويان‌ در زمان فارغ التحصیلی یا انتقال‌، انصراف‌ و نظاير آن.

گروه‌ سوم‌: کارکنان دانشگاه در صورت انتقال، بازنشستگی یا بازخريد.
 

 
ساعات کاری
از روز شنبه تا چهار شنبه  ساعت   15:30 -8
تماس با کتابخانه
: 86704522 و 86704523

برای دریافت فایل راهنمای کاربران کلیک کنید.

 راهنمای دسترسی به پایان نامه های دانشگاه علوم پزشکی ایران

  راهنمای عضویت در کتابخانه دانشکده پیراپزشکی
در دست اقدام